Instalare panouri fotovoltaice Horpaz, Iași
Eficiență Eenrgetică

Știri & Proiecte

Instalare panouri fotovoltaice Horpaz, Iași

Energie Regenerabilă

Domeniu: Energie Regenerabilă – Fotovoltaice

Descriere Proiect:

Instalația fotovoltaică a fost dimensionată pe baza necesarului de energie electrică conform facturii clientului, precum și a datelor tehnice colectate de la client referitor la ATR și respectiv a posibilităților de expunere a acoperișului.

Astfel a rezultat o instalație monofazată compusă din 11 PFV echivalentul a 4 KW și un Invertor de 5 kw monofazat.
Execuția a durat două zile cu o echipa de doi electricieni și coordonatorul care a executat partea electrică și PIF-ul instalației.

Lucrarea a fost finalizată în data de 17 /10/2022, respectând toate normele de protecție și securitate a muncii.

Durata Proiectului: 2 zile

Personal Alocat: 1 inginer coordonator, 2 electricieni

Echipament folosit: panouri fotovoltaice, invertor de 5KW Huawei

Locație: Horpaz, jud. Iași

Data finalizarii proiectului: 17.10.2022

Beneficii pentru client: În urma realizării și punerii în funcțiune a instalației, clientul a devenit independent energetic în procent de circa 70%, contribuind astfel și la îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin producerea de energie verde.