shutterstock_2142643671-scaled.jpg

Casa Verde

Nu ți-ai ales încă instalatorul autorizat în programul Casa Verde? Nu ești sigur că ai ales instalatorul de fotovoltaice potrivit?

Alege experiența Adrem!

Vei beneficia de echipe de instalatori cu experiență, serioase și profesioniste!

Alege Adrem ca instalator autorizat pentru proiectul tău Casa Verde!

Ai întrebări cu privire la program. Scrie-ne folosind formularul de contact și noi îți vom răspunde!

Preț* 3,22 kWp

Preț cu TVA monofazat: 2.000 lei

Preț cu TVA trifazat: 2.000 lei

Finanțarea AFM de 20.000 lei este suportată de ADREM până la decontare, clientul achită doar prețul de mai sus, aferent contribuției proprii. Prețuri cu TVA inclus.

Preț* 5,52 kWp

Preț cu TVA monofazat: 2.000 LEI

Preț cu TVA trifazat – 4500 LEI

Finanțarea AFM de 20.000 lei este suportată de ADREM până la decontare, clientul achită doar prețul de mai sus, aferent contribuției proprii. Prețuri cu TVA inclus.

Preț* 6,44 kWp

Preț cu TVA monofazat: 6.000 lei

Preț cu TVA trifazat: 8.500 lei

Finanțarea AFM de 20.000 lei este suportată de ADREM până la decontare, clientul achită doar prețul de mai sus, aferent contribuției proprii. Prețuri cu TVA inclus.

Preț* 8,28 kWp

Preț cu TVA trifazat: 13.500 lei

Finanțarea AFM de 20.000 lei este suportată de ADREM până la decontare, clientul achită doar prețul de mai sus, aferent contribuției proprii. Prețuri cu TVA inclus.

Preț* 10,12 kWp

Preț cu TVA trifazat: 19.500 lei

Finanțarea AFM de 20.000 lei este suportată de ADREM până la decontare, clientul achită doar prețul de mai sus, aferent contribuției proprii. Prețuri cu TVA inclus.

* Prețurile prezentate pot diferi în funcție de soluția aleasă în urma vizitei tehnice, a proiectului detaliat și a condițiilor găsite pe teren.

Testimoniale

Vocea Clientului

"Echipele au lucrat profesionist, au cooperat cu subsemnatul și au terminat execuția lucrării în timp scurt, fără incidente."

Nicolae B. Nanov, Teleorman

Clienții noștri sunt încântați de serviciile noastre iar despre echipele de instalatori spun că "desfășoară o activitate profesionistă".

Daniela D. Merișan, Argeș

"Sunt foarte mulțumit de echipa care a instalat sistemul. Un comportament profesional."

Marian B. Călinești, Argeș
Etapele proiectului 90%
Criterii de eligibilitateDocumente necesare pentru înscriere în program

Ghid Casa Verde 2023

Descarcă

 • ești persoană fizică cu domiciliul în România
 • nu ai obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

 • ai domiciliul la adresa unde se va implementa proiectul;

 • ești proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

 • imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinaţia construcţiei, aşa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuinţă sau anexe care o deservesc;

 • Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţindividuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;

 • te obligi să permiți să permiți accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;

 • înțelegi că este obligatoriu să contribui cu minim 2.000 de lei la implementarea proiectului
 • Documentele pe care trebuie să le încarci în program: 
  a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie;

 • b) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

 • c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

 • d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul
  de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant şi în format electronic;

 • e) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor- construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.