IMG_20221012_120018.jpg

Casa Verde

Rulează videoul
Etapele proiectului 90%
Criterii de eligibilitateDocumente necesare pentru înscriere în program

Ghid Casa Verde 2023

Descarcă

 • dorești să participi în program
 • ai domiciliul în România
 • dorești să instalezi panourile fotovoltaice pe o casă sau pe un teren pe care îl deții
 • conform cărții funciare, ești proprietar al imobilului sau deții un drept de folosință asupra terenului pe care se amplasează panourile fotovoltaice
 • ai acceptul co-proprietarului, dacă este cazul
 • imobilul este în afara oricărui litigiu, al vreunei revendicări sau proceduri de expropriere
 • imobilul este o casă intabulată sau în curs de intabulare, racordată sau în curs de racordare
 • ai toate obligațiile la bugetul de stat și la bugetul local achitate la zi
 • ești fără obligații contractuale față de un alt instalator pentru accesarea acestui program
 • înțelegi că este obligatoriu să contribui cu 10% din valoarea proiectului

Dacă răspunsul este DA la toate criteriile de mai sus atunci EȘTI ELIGIBIL PENTRU PROGRAMUL CASA VERDE.

 • cererea de finanțare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevazut în anexa nr. 3 la ghid;

 • actul de identitate;

 • împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât de solicitant, în original;

 • actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii;

 • extras de carte funciară al imobilului construcție sau teren (în funcție de unde se amplasează panourile), nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii;

 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice;

 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul;

 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

Testimoniale

Ce spun Beneficiarii

"Echipele au lucrat profesionist, au cooperat cu subsemnatul și au terminat execuția lucrării în timp scurt, fără incidente."

Nicolae B. Nanov, Teleorman

Clienții noștri sunt încântați de serviciile noastre iar despre echipele de instalatori spun că "desfășoară o activitate profesionistă".

Daniela D. Merișan, Argeș

"Sunt foarte mulțumit de echipa care a instalat sistemul. Un comportament profesional."

Marian B. Călinești, Argeș